Politica de check-in si check-out

Hotelul Saint Germain Braila va asigura servicii de cazare și mic dejun pentru clienții sai pe baza tarifelor negociate și în funcție de disponibilitatea hotelului pentru perioada solicitată.

Spațiile de cazare vor fi puse la dispozitia clientilor de către Hotelul Saint Germain Braila pentru grupurile de turiști si turiștii individuali numai în limita posibilitătilor și a comenzilor confirmate.

Ziua hotelieră începe la ora 14:00 și se termină la ora 12:00. În cazuri excepționale poate fi acceptată o eliberare a camerei cel mai tarziu la ora 14:00 cu condiția prealabilă a notificării acestui fapt odată cu efectuarea rezervării.

Tarifele de cazare în toate cazurile sunt exprimate in lei/zi hotelieră (așa cum este definită mai sus) si includ T.V.A. (5%) și micul dejun.

Tarifele de recepție, cele contractuale și structura de cazare vor fi prezentate în anexa la contract, parte integranta a prezentului contract și sunt valabile pentru întreaga perioada de validitate a contractului.

Parintii sunt obligati sa certifice varsta copiilor cu un document de identitate la check-in.